Strona główna

Witamy na stronie Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uprzejmie informuję, że  w roku akademickim 2014/2015 sprawy studenckie (indeksy oraz podania) będą rozpatrywane w Centrum Dydaktycznym w pokoju 207, we wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 15.00 (od 07.10.2014). Nr telefonu (22) 57 20 964.

W DN. 19.02 OD GODZ. 16.00 w CEPT ROZPOCZNIE SIĘ KOLOKWIUM KOMISYJNE DLA STUDENTÓW 3 I 4 ROKU IWL PO ZWOLNIENIACH LEKARSKICH LUB Z USPRAWIEDLIWIONĄ Z INNYCH PRZYCZYN NIEOBECNOŚCIĄ NA KOLOKWIACH W TRYBIE REGULAMINOWYM.

ZAPYTANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE TE OSOBY, KTÓRE UZYSKAŁY PISEMNĄ ZGODĘ DZIEKANA NA ZDAWANIE KOLOKWIUM Z FARMAKOLOGII PO ZAKOŃCZENIU SEMESTRU ZIMOWEGO. JEŚLI STUDENTOWI PRZYSŁUGUJĄ JESZCZE TERMINY I LUB II KOLOKWIUM TO MUSZĄ SIĘ ONE ODBYĆ PRZED 19.02, KTÓRY JEST OSTATECZNYM TERMINEM ZDAWANIA KOLOKWIÓW Z FARMAKOLOGII PO SEMESTRZE ZIMOWYM 2014/2015.

Na stronie "Kontakt" znajduje się lista dyżurów pracowników Katedry. 

Lista studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego zwolnionych z egzaminu z farmakologii.