Strona główna

Witamy na stronie Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uprzejmie informuję, że  w roku akademickim 2014/2015 sprawy studenckie (indeksy oraz podania) będą rozpatrywane w Centrum Dydaktycznym w pokoju 207, we wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 15.00 (od 07.10.2014). Tel: (22) 57 20 964.

English Division students – III and IV years - Final Exam - MCQ test results can be found here.

UWAGA!

Wyniki egzaminu końcowego z farmakologii klinicznej dla IV roku I WL zostały przesłane na indywidualne konta mailowe w domenie student.wum.edu.pl .

Informacja nt. studenckich kont pocztowych jest dostępna pod adresem http://it.wum.edu.pl/office365

W dniu jutrzejszym o godzinie 10:00 w sali 207 CD będzie można uzyskać osobiście informacje o wyniku egzaminu.

W najbliższy poniedziałek 29 czerwca o godz. 10:00 w Katedrze (budynek CEPT) będzie możliwy wgląd do kart odpowiedzi.

Egzamin poprawkowy z farmakologii i toksykologii odbędzie się w sesji poprawkowej. Informacja o dokładnym terminie zostanie podana w terminie późniejszym.

UWAGA!!!

Egzamin poprawkowy dla IV roku IWL odbędzie sie w dniach 31.08 - 04.09.2015 w godz.10.00 - 14.00 w CePT  (po 10 osób dziennie dla egzaminującego).  Zapisy na egzamin w dniach od 03.08 - 07.08.2015 w godz.10.30 - 13.30.

Uwaga !!!!

Egzamin poprawkowy dla 3 roku WLD odbędzie się w dniu 02.09.2015 w godz. 10.00 - 14.00 w CePT. Zapisy na egzamin w dniach od 03.08 - 07.08.2015 w godz. 10.30 13.30.

Uwaga !!!!

Kolokwium dla 3 roku WLD będzie w dniu 03.09.2015 o godz. 14.30 w CePT.

UWAGA !!!!!!

Uprzejmie informuję studentów 4 roku IWL, że w dniu 27.07.2015 godz.11.00 w CePT będzie egzamin poprawkowy z Farmakologii. Zapytane będą tylko osoby, które uzyskały pisemną zgodę Pana Dziekana na wcześniejszy termin zdawania egzaminu poprawkowego z w/w przedmiotu.

UWAGA !!!!!!

Uprzejmie informuję studentów 4 roku IWL, że w dniu 27.08.2015 godz.15.30 w CD sale 231, 232 233, 234 będzie 4 termin kolokwium  z Farmakologii. Będą mogły przystąpić do zaliczenia kolokwium tylko te osoby, które uzyskały i dostarczyły do sekretariatu Katedry Farmakologii .... pisemną zgodę Pana Dziekana.

 Uwaga !!!

Uprzejmie informuję, że sekretariat Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, będzie nieczynny w dniach od